วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มในแพะ

หมู่ที่ 6 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรจำนวน 1 ราย ซีรัม จำนวน 16 ตัวอย่าง

12 05 65 01

12 05 65 02