วันที่  6  พฤษภาคม  2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมออกหน่วยโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดโฆสิทธาราม     ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน  17 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 7 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 10 ตัว  พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขบ้า  จำนวน 17 ตัว

06 05 65 01

06 05 65 02

06 05 65 03