วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพโคนมประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมดำเนินการเจาะเลือดโคนมเพื่อตรวจโรค Brucellosis และทดสอบโรค Tuberculosis ด้วยวิธี Single intradermal test บริเวณโคนหาง ฟาร์มโคนม หมู่ที่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย โคนม จำนวน 38 ตัว

05 05 65 01

05 05 65 02

05 05 65 03