วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ติดตามตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและแนะนำวิธีการป้องกันโรคที่เหมาะสม หมู่ที่ 3 ตำบลต้นโพธิ์, หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เกษตรกรจำนวน 6 ราย ไก่พื้นเมือง 450 ตัว ทั้งนี้ไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

20 04 2565 01

20 04 2565 02

20 04 2565 03