วันที่ 18  เมษายน  2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเจาะเลือดสุ่มเก็บตัวอย่าง Serum ในสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้านตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่  2/2565 ในพื้นที่ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร  2  ราย   จำนวน  60  ตัวอย่าง ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

18 04 2565 01

18 04 2565 02