วันที่่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรได้แก่ รุ่งกิจฟาร์ม เลขที่ 37/1 หมู่ 1 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

25 03 65 02

25 03 65 01