วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน และให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในบริเวณวัดพิกุลทอง และ โรงเรียนวัดโสภา อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
โดยทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว

22 03 65 01

22 03 65 02

22 03 65 03