วันที่ 12 มีนาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมี นายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งกิจกรรมวันนี้มีการประกวดแพะรุ่นต่างๆ จำนวน 12 รุ่น สาธิตเมนูจากแพะ นิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้า ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

12 03 65 01

12 03 65 02

12 03 65 03

12 03 65 04

12 03 65 05

12 03 65 06

12 03 65 07

12 03 65 08

12 03 65 09

12 03 65 10