วันที่ 11 มี.ค.65 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดการเสวนาชาวแพะและเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตามกิจกรรม"งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ" โดย นายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดเสวนาชาวแพะและเครือข่าย ฯ และได้รับเกียรติจากประธานเครือข่ายแพะระดับประเทศ และระดับเขต พร้อมด้วยประธานกลุ่มแพะแปลงใหญ่สิงห์บุรี และกรรมการร่วมเสวนาชาวแพะและเครือข่าย ณ งานมหกรรมแพะและเขื่อมโยงตลาดแพะ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในงานมีการจัดนิทรรศการอีกมากมาย เช่น นิทรรศการพืชอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

11 03 65 01

11 03 65 02

11 03 65 03

11 03 65 04

11 03 65 05