วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการสิงห์บุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว "งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาด ปี 2565" ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

04 03 2565

news 04 03 2565