โครงการคลินิกเกษตกรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตกรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ หมู่ที่3 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์ มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว จำนวน 41 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 8 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 16 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมวเพศเมีย จำนวน 8 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ จำนวน 9 ตัว รวมทำหมันสุนัขและแมวทั้งหมด จำนวน 41 ตัว มีผู้มาใช้บริการทั้งหมด จำนวน 37 ราย

23 02 22 05

23 02 22 06