วันที่ 21 มกราคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนตรวจสอบราคาสินค้าด้านปศุสัตว์ โดยมี นายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองฯ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบราคาเนื้อสุกร ไข่สด และผลิตภัณฑ์สินค้าด้านปศุสัตว์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จำนวน 3 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเจ๊มาลัยไก่สด เลขที่ 189/128 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี , สถานที่จำหน่ายไข่สด ร้านทองใบ 2 เลขที่ 894 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านหมูอินเทรนด์ สาขาสิงห์บุรี เลขที่ 910 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

21 01 2565 1

21 01 2565 2

 

21 01 2565 3

 

21 01 2565 4

 

21 01 2565 5

 

21 01 2565 6