วันที่ 20 มกราคม 2565 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 แห่ง

20 01 2565

news 20 01 2565