วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิสาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War Room)

19 01 2565

news 19 01 2565