วันที่ 26 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน เข้าดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ าำหรับฟาร์มนกกระทา

26 04 2564

news 26 04 2564