วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจันร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดำเนินการเจาะเลือดแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อตรวจต่ออายุฟาร์มผลอดภัยโรค ระดับ A

22 04 2564

news 22 04 2564