วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมมอบป้ายประจำศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) จำนวน 4 แห่ง

08 0 2564

news 08 04 2564