วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการเจาะเลือดแพะตามกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี 2564

07 04 2564

news 07 04 2564