โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด" วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

23 03 2564

news 23 03 2564