กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลา ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ออกดำเนินการเจาะเลือด แพะ ตามกิจกรรมทอสอบโรคบลูเซลลา ประจำปีงบประมาณ 2564

18 02 64

news 18 02 64