วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่/ไข่เป็ด ในพื้นที่ตำบลไม้ดัด ตำบลเชิงกลัด และตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

17 02 2564

news 17 02 2564