วันที่ 4 มกราคม 2566 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตรวจประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกร บริษัท แม่เล็กฟาร์ม จำกัด  ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นฟาร์มมาตรฐาน ตรวจประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสุกรก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ #ครอบครัวปศุสัตว์

04 01 2566 07 05

04 01 2566 07 06

04 01 2566 07 07

04 01 2566 07 08