วันที่ 4 มกราคม 2566 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรือนเพื่อรอการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดและขอลงลูกไก่เนื้อนำเข้าเลี้ยงใหม่ฟาร์มแสวง 2-3 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี  ตรวจสอบการพักโรงเรือน การพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือน การทำความสะอาดโรงเรือน ให้ข้อแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก การจัดการฟาร์มที่ดี ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี #ครอบครัวปศุสัตว์

04 01 2566 07 01

04 01 2566 07 02

04 01 2566 07 03

04 01 2566 07 04