วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคตามกิจกรรม ทดสอบโรคบรูเซลลา ประจำปี 2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรจำนวน 4 ราย เจาะเลือดแพะจำนวน 125 ตัว

15 06 2565 01

15 06 2565 02

15 06 2565 03