วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อ.ค่ายบางระจันร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จ.สิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอ รว่มออกหน่วยคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนต.หนองกระทุ่ม

08 06 2565

news 08 06 2565