วันที่ 4 ก.ค.66 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน ติดตามเกษตรกรผู้ลี้ยงแพะที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มผลผลิต และติดตามปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่ ต.วิหารขาว ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง และ ต.โพสังโฆ ต.บางระจัน ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย พบปัญหาเกษตรแจ้งว่าราคาแพะตกต่ำ ปัญหาการพ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายกับแพะในหญ้าซึ่งเป็นอาหารสำหรับแพะ คณะตรวจติดตามได้รับทราบและ จะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป

4 7 66

news 4 7 66