วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2564 โรงเรียน 9 แห่ง ไม่พบปัญหานมเน่าเสียและไม่พบปัญหาหารจัดส่งนม

07 12 2564

news 07 12 2564