วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์

08 10 2564

news 08 10 2564