วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการมอบวัสดุการเกษตร(มุ้งเขียว)โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2

01 10 2564

news 01 10 2564

news 01 10 2564