นายสามารถประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมรณรงค์ และกำจัดโรคลัมปีสกิน เพื่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตร

27 05 2564

news 27 05 2564