วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี

18 01 2564

news 18 01 2564