วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ออกดำเนินการเจาะเลือดแพะตามกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,9 และ 10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

06 01 65

news 06 01 65