วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือและให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคที่เหมาะสม

05 01 2565

news 05 01 2565