วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม ของฟาร์มนายมะนู ช่อรักษ์

22 12 2564

news 22 12 2564