วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 11 2564

news 24 11 2564