วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ พันธุ์เป็ดไข่ พันธุ์ไก่ไข่ พร้อมอาหารสำเร็จรูป

09 09 2564

news 09 09 2564