วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 08 07 2564

news 08 07 2564