วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลโพทะเล ตำบลบางระจันและตำบลคอทราย จำนวน 5 ราย โค 67 ตัว ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาด

29 06 2564

news 29 06 2564