18 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลถอนสมอออกดำเนินการมอบยา ทำการพ่นยากำจัดแมลงและให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุม โรคลัมปี สกิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

18 06 2564

news 18 06 2564