วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Serum แพะเนื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ ประจำปีงบประมาณ 2564

14 05 2564

news 14 05 2564