วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War room) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยได้รายงานสถานการณ์โรค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการ และวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

23 02 22 02

23 02 22 01