วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2565 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ ในเขตพื้นที่อำเภอบางระจัน

25 11 2564

news 25 11 2564