วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP

8 11 2564

news 8 11 2564