วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

01 10 2564 1

news 01 10 2564 1