วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูเกษตร

07 09 2564

news 07 09 2564