วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ แพะ และแกะ และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 2/2564

07 05 2561 1

news 07 05 2564 1