วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการเจาะเลือดแพะตามกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี 2564 พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

07 05 2564

news 07 05 2564