วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ได้ออกตรวจประเมินและติดตามฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

22 06 2563

news 22 06 2563