วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการจัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 12 ราย

 

22 05 2563

news 22 05 2563