ประชุมการตรวจติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์และนายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับนายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และการอุทรณ์ในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19

 

21 05 2563

news 21 5 2563